W dniu 10.11.2022 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości. Podniosłą inscenizację przygotowała 16. Drużyna Harcerska „Tajemnica” Hufca Głogów, do której przynależą uczniowie z naszej szkoły, uczniowie z Głogowa i z Radwanic.
Harcerki i harcerze przedstawili żywą lekcję historii ukazującą, jak ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Przypomniała nam, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią walczyć i o nią dbać.
16. drużyna w tym dniu również wystąpiła ze swoim programem artystycznym w Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie.
Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Delikowskiej za okazaną pomoc i miłe przyjęcie harcerek i harcerzy.

 

W dniu 11.11.2022 harcerki i harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w uroczystych obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Grębocicach. Oddali pamięć zapalając znicz pod pomnikiem ZASŁUŻONYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY, a także towarzyszyli pocztowi sztandarowemu w uroczystej Mszy Świętej.