Z głębokim smutkiem i  żalem zawiadamiamy o śmierci
Pani Marii Bąk
– nauczycielki, wspaniałego wychowawcy wielu pokoleń uczniów naszej szkoły.

Dziś nasze współczucie okazujemy wszystkim, których ta śmierć dotknęła,
łącząc się w smutku, żalu i modlitwie.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego


Msza święta żałobna zostanie odprawiona 02.05.2022 r.  o godzinie 12:30
w Kaplicy cmentarnej, w Brzostowie (Głogów).