W piątek, 23 czerwca 2023 roku  o godzinie 10.00 odbył się uroczysty apel zakończenia roku szkolnego. Apel prowadziła po raz ostatni  para konferansjerów z klasy VIIIb – Sara Sokół i Hubert Toporyński. Uroczystość uświetnili goście – pan Roman Jabłoński – Wójt Gminy Grębocice, pan Tadeusz Kuzara – Przewodniczący Rady Gminy Grębocice, pani Renata Oleszczuk – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach.

Pierwszą część uroczystości rozpoczęła Dyrektor szkoły – pani Beata Delikowska, która w swoim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i wyróżnień. Następnie wręczyła nagrody książkowe uczniom z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu oraz  stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.  Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia otrzymali: Julia Bracichowicz – za najwyższą średnią 6,0; Vanessa Szanter za reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych, muzycznych, wokalnych na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym; Hubert Toporyński i Wojciech Ławniczak za reprezentowanie szkoły i osiągnięcie wysokich wyników w konkursach ogólnopolskich przedmiotowych.

Następnie uhonorowano poczet sztandarowy. Medale za służbę otrzymali: Julia Bracichowicz, Maja Huda, Sara Sokół, Mateusz Flis i Przemysław Stawujak.

Tegoroczny tytuł Rodzina Roku, za szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej otrzymała Rodzina Bracichowiczów.

Następnie głos zabrał pan Roman Jabłoński, który podziękował nauczycielom za pracę oraz pogratulował i wręczył nagrody  uczniom, którzy  osiągnęli najwyższe średnie w nauce.

Po tej części nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom. Nowym chorążym został Stanisław Słowik w asyście Anny Babiej i Nadii Pawluk.

Kolejnym elementem uroczystości było pożegnanie klas ósmych. Najpierw ósmoklasiści podziękowali rodzicom, władzom samorządowym oraz pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły. Po piosence „Ale to już było” w wykonaniu Vanessy Szanter, klasa III wręczyła ósmoklasistom pożegnalne upominki.

Ostatnim, bardzo wzruszającym, elementem uroczystości było pożegnanie pani dyrektor – Beaty Delikowskiej w związku z jej przejściem na emeryturę. Podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią pracę złożyli pan Wójt, pan Przewodniczący Rady Gminy, pani Dyrektor Zespołu Ekonomicznego, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Gratulujemy i dziękujemy za 20 lat pracy jako dyrektor w Naszej Szkole. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później nareszcie znalazły czas na ich realizację.