Wojciech Ławniczak, uczeń klasy VIIa  Szkoły Podstawowej im. Kornela  Makuszyńskiego w Rzeczycy, kolejny już raz udowodnił, że zasługuje na statuetkę “Talent Historyczny”, którą otrzymał podczas Szkolnej Gali Talentów. Jest uczniem biorącym udział w konkursach historycznych na wielu szczeblach. Wykazuje się w nich dużą wiedzą i umiejętnościami historycznymi. W środę 7 kwietnia  2022 r. Komisja ogłosiła  wyniki etapu finałowego Wojewódzkiego Konkursu “zDolny Ślązak”, który odbył się 23 marca we Wrocławiu. Wojtek uzyskał w nim status Laureata Wojewódzkiego z przedmiotu historia.
Zaświadczenie laureata upoważnia Wojciecha  do wielu korzyści związanych z wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej. Zdolny siódmoklasista przygotowuje się do konkursów pod okiem nauczycielki historii, Pani Jolanty Zielińskiej.

Uczeń klasy VIIa Laureat konkursu Wojewódzkiego

Gratulujemy!!!