25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Grębocicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W turnieju brali udział uczniowie naszej szkoły, reprezentując gminę Grębocice. Zuzanna Bilska, Katarzyna Molińska i Stanisław Słowik musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań z zakresu znajomości przepisów pożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Najlepiej z naszej szkoły wypadła Katarzyna Molińska, która została wyróżniona przez jury.
Nagrody wszystkim uczestnikom wręczył gospodarz turnieju, Wójt Gminy Grębocice, pan Roman Jabłoński wraz ze Starostą Powiatu Polkowickiego p. Kamilem Ciupakiem i Zastępcą Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, mł. bryg. Mariuszem Sałatą.
Uczniów do turnieju przygotował p. Robert Jabłoński.