Dnia 4 marca w ramach projektu „Przełamywanie barier” odbyło się spotkanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej „Arka” w Głogowie.
Wspólne zajęcia muzyczne przeprowadzone przez panią dyrektor Katarzynę Czajkowską dostarczyły uczniom klasy I pozytywnych doświadczeń w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.
Zabawy logopedyczne i sprawnościowe były okazją,  aby nauczyć się w naturalny, niewymuszony sposób właściwego stosunku do niepełnosprawności. Spotkanie było okazją, by uczniowie nauczyli się tolerancji dla trudności innych ludzi i szacunku dla chorych, że wszyscy mamy takie same prawa, a różne możliwości.