W grudniu Hubert Toporyński, uczeń kl. VIIb zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – konkursu ogólnopolskiego, organizowanego przez Polska Akademię Nauk w Warszawie.
Po co komu Olimpiada?
Na stornie konkursu czytamy:
Literatura, język, kultura
– Głównym celem Olimpiady jest ugruntowanie i rozwój zainteresowań humanistycznych, a w szczególności zainteresowań literaturą, językiem i kulturą polską w środowisku uczniów szkół podstawowych
– Olimpiada adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych rozszerzaniem swej wiedzy i umiejętności w tych dziedzinach. Uczestnicy Olimpiady – oprócz doskonałej orientacji w wymogach podstawy programowej – podejmują zadania i zdobywają wiedzę wykraczającą poza standardy szkolne.
– Olimpiada służy również doskonaleniu pracy nauczycieli polonistów.
– Dzięki systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, Olimpiada przyczynia się do podnoszenia poziomu szeroko rozumianej edukacji polonistycznej.

Warunkiem udziału było m.in. przeczytanie pięciu lektur. Hubert wybrał zagadnienie:
Literackie świadectwa i literacka pamięć o stanie wojennym.
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 40 z 53 szkół z województwa dolnośląskiego. W tym nasza. Hubert jest jednym z czterech siódmoklasistów, pozostali są uczniami klas VIII. To też znakomity wynik. Przed nim etap okręgowy – w formule zdalnej – praca pisemna (rozprawka) z wybranego zagadnienia oraz test ze znajomości gramatyki języka polskiego. Gratulujemy!!!
Powodzenia w kolejnych etapach!!Trzymamy kciuki!!!