W przedostatnim tygodniu nauki w naszej szkole odbył się „Turniej Informatyczny”.
W konkursie rywalizowały ze sobą następujące klasy: IV i V oraz VIA, IVB i VII.
W młodszych klasach turniej składał się z 10 pytań dotyczących wiedzy informatycznej, natomiast w starszych klasach z 15 pytań. W rywalizacji klas IV i V okazała się lepsza klasa IV, w której tytuł MISTRZA uzyskali: Tobiasz Berczyński i Adam Listwan, natomiast w klasach VI i VII tytuł MISTRZA uzyskał Hubert Toporyński. Wszystkim uczestnikom dziękuje za udział. Wygranym serdecznie gratuluje! Do kolejnego turnieju zapraszam za rok!