3 czerwca 2022r. uczniowie kasy 7 i 5 SP w Rzeczycy uczestniczyli w zajęciach z  edukacji ekologicznej przeprowadzonych przez Panią Katarzynę Patyk w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Głogowie.

Celem zajęć było kształtowanie poczucia odpowiedzialności  za nasze wspólne środowisko.

W pierwszej części zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami segregacji odpadów  komunalnych.  Po części teoretycznej grupa została oprowadzona przez P. K. Patyk  po nowoczesnym obiekcie. Młodzież miała okazję obejrzeć skomputeryzowane centrum dowodzenia sortowni odpadów, zwiedziła poszczególne kwatery i segmenty składowania i odzyskiwania różnych typów odpadów komunalnych. Ostatnim punktem wycieczki był plac zabaw, który został wykonany z surowców wtórnych. Uczniowie byli pod opieką: p. W. Myśków i p. B. Batyckiej.

Wycieczka była świetną okazją na zdobycie w ciekawy sposób wiedzy  z zakresu odpowiedniego gospodarowania odpadami domowymi.